Basic Info

First Name
Jaromír
Last Name
Mrňka
Affiliation
Institute for the Study of Totalitarian Regimes & Charles University, Prague
Countries
Czechoslovakia, Bohemian Lands
Field
Historiography, Theory & Methodology, Modern Economic & Social History, Modern History of Bohemian Lands, Dictatorship & Society, Violence

Scholar's Bio

Photo
Position
Researcher & Lecturer
Short Bio

Jaromír Mrňka, Ph.D. (*1988) – historian, interested in modern European economic and social history, social theory and research methodology. He focuses primarily on the transformation of values, social consent, and legitimacy of social order within crucial turns of the Czech society in the 20th century. In his Ph.D. thesis, he studied the forms of collective violence in the Bohemian Lands in the years 1944-1946, with the focus on the social mechanisms of their escalation into mass atrocities. He is currently working on the project focused on denunciation as social practice in Bohemian Lands during WWII and its aftermath.

Period
1939-1969
Languages
CZ, EN, FR, GE, RU
Recent/Major Publications

Monographs

MRŇKA, Jaromír: Limity lidskosti. Kolektivní násilí v českých zemích 1944–1946. Ústav pro studium totalitních režimů, vydání připravováno na rok 2019.

MRŇKA, Jaromír: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska 1945–1960. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015, 218 s.

Recenze:         GÓRSKA, Karolina: Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie in KLIO, 37.2, (2016), s. 190-192.    

SLAVÍČEK, Jan: Local-level Officials and “Ordinary” Inhabitants between Proclaimed Utopia and Reality. Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 1/2018, 26, s. 83-86.  

Lóži, Marián: Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, in: Soudobé dějiny, 2016, 3, s. 441-444

FRANC, Martin: Jakub Feige – Budování nové epochy, Jaromír Mrňka – Svéhlavá periferie. In: STŘED / CENTRE, 1/2016, s. 209-216.    

RÁKOSNÍK, Jakub: Václav Kaška, Neukáznění a neangažovaní, Jaromír Mrňka: Svéhlavá periferie.In: Dějiny, teorie, kritika, 1/2016, s. 178-182.

BRENNER, Christiane: Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, in: Bohemia, 56 (2016), 2, s. 509-511.

Collective Monographs

MRŇKA, Jaromír (Ed.): Beyond the Revolution in Russia. Narratives – Spaces – Concepts. A 100 Years since the Event. Ústav pro studium totalitních režimů, vydání připravováno na rok 2019.

Chapters in Collective Monographs

MRŇKA, Jaromír: Polní továrny a venkovská města. Zemědělství a venkov mezi kolektivizací, plánováním a průmyslovou velkovýrobou v 50.–80. letech 20. století. In: SOMMER, Vítězslav (Ed.): Řídit socialismus jako firmu. Proměny technokratického vládnutí v Československu 1956–1989. Nakladatelství Lidové noviny, vydání připravováno na rok 2019.

MRŇKA, Jaromír: Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967. Jihočeské muzeum – Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice – Praha 2016, s. 154–164.

MRŇKA, Jaromír: „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu.“ Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo 1954–1962. Jihočeské muzeum – Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice – Praha 2015, s. 465–474.

Articles

MRŇKA, Jaromír – BALOUN, Pavel: Politika perzekuce práce se štítícího obyvatelstva v táborech druhé republiky a protektorátu v letech 1938–1942. In: Paměť a dějiny, Historická revue, 2019, č. 1, odevzdáno.

MRŇKA, Jaromír: Konfliktní hranice. České země a kolektivní násilí v krizovém roce 1938 a v počátcích nacistického panství. In: Securitas Imperii, 2018, č. 2, v tisku.

MRŇKA, Jaromír: Praha v nulté hodině. Konec a nový začátek roku 1945. In: Paměť a dějiny, Historická revue, 2017, č. 3, s. 33–41.

MRŇKA, Jaromír: „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. [„In our land the end of the war is going to be written by blood.” Collective Violence of the Year 1945 in the Czech Lands as Politics, Culture and Social Practice]. Střed [Centre], 2016, roč. 8, č. 2, s. 66–91.

MRŇKA, Jaromír: Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí. Východočeské listy historické, 2015, roč. 20, č. 32/1, s. 229–236.